Δραστηριότητες


dot.com Δραστηριότητες


Η dot.com ΟΡΕΣΤΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έχει κατορθώσει να  καθιερωθεί στο χώρο της πληροφορικής  ως εταιρεία με δυναμική εξέλιξη που δραστηριοποιείται, προσφέροντας ανταγωνιστικές λύσεις στους παρακάτω τομείς.


 • ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ( LAN , WAN , Ασύρματες λύσεις δικτύωσης).
 • CUSTOM SOFTWARE (Ανάπτυξη Λογισμικού).
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ (κωδικοποίηση και ιχνηλασιμότητα προϊόντων)
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
 • ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ
 • ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ BARCODΕ, ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΖΕΣ
 • ERP Enterprise Resource Planning.
 • CRM Customer Relationship Management (Πρόγραμμα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων).
 • Internet Services (Web Hosting, Co hosting).
 • E - Commerce (Λύσεις εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου).