Ανθρώπινο δυναμικό


dot.com Ανθρώπινο δυναμικό


Το έμπειρο προσωπικό της  dot.com ΟΡΕΣΤΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ σας παρέχει την αρτιότερη εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη τόσο στο HARDWARE, όσο και στο SOFTWARE.
Η εταιρεία έχει σαν βασικό της μέλημα την συνεχή επένδυση στην τεχνογνωσία των ανθρώπων της θεωρώντας ότι είναι ο μόνος τρόπος για να ακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να προσφέρει στους πελάτες της λύσεις πρωτοποριακές αλλά και αξιόπιστες.